Europejski Dzień Logopedy, obchodzony jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 2004 roku, w Polsce święto obchodzone jest od 2007 roku.
Nie ma innej, bardziej trafnej daty, aby zwrócić szczególną uwagę na wymowę naszą oraz naszych najbliższych. Niezwykle ważnym aspektem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat świadomości profilaktyki logopedycznej, stworzenie możliwości do najszybszej i rzetelnej diagnozy oraz terapii.

Terapia logopedyczna może być potrzebna zarówno dorosłym pacjentom jak i małym. Przedszkolacy z Naszego Przedszkola Niepublicznego są świadomi jak ważne są zajęcia logopedyczne, wiedzą na czym polega praca logopedy, znają budowę narządów aparatu mowy, wykonują ćwiczenia prawidłowego toru oddechowego. Codziennie zmagają się z eliminowaniem powstałych zaburzeń mowy oraz z zapobieganiem pogłębianiu się zaburzeń komunikacji językowej, wadom wymowy. Naszym małym pacjentom terapia logopedyczna sprawia wiele radości, ponieważ oparta jest na zasadzie: „nauka poprzez zabawę”.
Zajęcia logopedyczne w Przedszkolu Niepublicznym obejmują zakres: od terapii indywidualnych, po grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej, wyróżniamy m.in.: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia percepcji wzrokowej, ćwiczenia motoryki małej oraz dużej, ćwiczenia narządów artykulacyjnych, stymulację polisensoryczną, rozwijanie mowy, ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia logorytmiczne, ćwiczenia z wykorzystaniem programów komputerowych do terapii logopedycznej, ćwiczenia z zakresu komunikacji alternatywnej oraz wiele innych aspektów.
Każdy pacjent ma inne zainteresowania, potrzeby, preferencje, w ten niełatwy sposób należy dostosowywać stopień trudności tak, aby był ciekawy oraz właściwy w pokonywaniu barier terapii logopedycznej przez pacjenta. Należy pamiętać, iż praca terapeutyczna wymaga holistycznego podejścia.
Tzw. „wisienką na torcie” w pracy logopedycznej uznajemy progres jaki pacjenci wykonują dzięki niewątpliwie ogromnej pracy własnej oraz bliskich osób. Zaplanowanie terapii, wskazanie właściwego kierunku działań, a także usprawnianie różnych funkcji oraz brnięcie przez proces uświadamiania, to niewątpliwie długi cykl, jednakże satysfakcjonujące efekty są radością i motywacją do dalszych działań dla obu stron.
WSZYSTKIM PACJENTOM ORAZ IM BLISKIM ŻYCZYMY WYTRWAŁOŚCI ORAZ DUŻO CIERPLIWOŚCI!

Materiał przygotował: Przedszkole Niepubliczne "Bajkolandia" i "Smerfolandia" w Lubawie

Zobacz więcej:

Dzień Logopedy w Przedszkolu Niepublicznym „Smerfolandia”