Grupa „KOTKI” z Przedszkola Niepublicznego „Bajkolandia” biorąc udział w Akcji Czyste Jeziora i Rzeki, organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Iławie, kształtowała postawę proekologiczną oraz wdrażała się do podejmowania działań związanych z ochroną środowiska. Dzieci brały udział w zajęciach dydaktycznych, podczas których segregowały odpady do odpowiednich pojemników oraz zapoznały się ze znaczeniem słów ekologia, segregacja, recykling. Wykonały również odpadowe stworki, a także posadziły roślinkę, którą umieściły w kąciku przyrodniczym. Przedszkolacy uczestniczyli również w zabawie sprawnościowej, która stała się inspiracją do wykonania plakatu z hasłem: „Bądź przyjacielem przyrody i nie zaśmiecaj wody!”. W celu promowania swojego hasła „KOTKI” udały się do parku Łazienki. W ramach akcji dzieci wzięły również udział w sprzątaniu terenu wokół Kościoła p.w. św. Jana oraz wraz z grupą „PSZCZÓŁKI” zorganizowały Ekologiczny Turniej Sportowy. W celu obrazowego przedstawienia znaczenia wody w przyrodzie i w życiu człowieka przedszkolacy wykonali przestrzenną pracę pt. „Każda kropla ma znaczenie”.