Białe łodzie – Jeżyki
 
Przewidywane osiągnięcia:
– słucha wiersza czytanego przez nauczyciela,
– odpowiada na pytania związane z wysłuchanym tekstem,
– rozpoznaje podstawowe figury geometryczne,
– układa kompozycje z figur geometrycznych,
– doskonali sprawność i koordynację ruchową.
Na początek obejrzyjcie ilustracje przedstawiające żaglowce. Teraz posłuchajcie wiersza.
„Białe łodzie” – rodzic czyta wiersz. Następnie zadaje pytania dotyczące treści, np.:
-Czym bawiły się dzieci?
-Ile było łódek?
-Z czego były zrobione?
-Kto je zrobił?
– Dlaczego się popsuły?
Jeśli dziecko ma trudności z udzielaniem odpowiedzi, rodzic może jeszcze raz przeczytać wiersz lub właściwy fragment.
„Trójkątne żagle” –rodzic rozkłada przed dzieckiem wycięte z białego papieru figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt i trójkąt. Prosi o nazwanie figur. Pyta, która z nich przypomina kształtem żagiel. Dziecko wskazuje trójkąt. Rodzic rozdaje dziecku zestaw klocków Dienesa lub figury wycięte z papieru. Prosi o ułożenie dowolnej kompozycji. Następnie poleca schowanie wszystkich klocków oprócz trójkątów. Dziecko układa dowolny obrazek z trójkątów. Na koniec omawia swoją kompozycje.
Teraz pora na ćwiczenia gimnastyczne
,, Skaczący zając”– na hasło Zajączki skaczą -dziecko naśladuje skoki zająca, odrywa dłonie od podłogi, przenosząc je do przodu, jednocześnie prostuje nogi. Następnie odbija się nogami pod podłogi, podciągając je do rąk, aż do przysiadu podpartego.
,,Pracowity dzięcioł”– dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Na hasło: Dzięcioł pracuje -dziecko wykonuje energiczne skłony w przód, naśladując dzięcioła stukającego dziobem w korę drzew.
Na koniec rodzic wkłada do worka, pudełka klocki Diensa, zawiązuje oczy dziecku. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie kształtów klocków za pomocą dotyku.
{gallery}20192020/jezyki/pracazdalna/10{/gallery}