Grupa Żółwiki podczas dzisiejszych zajęć zapoznała się z obrazem graficznym litery C. Dzieci doskonaliły percepcję słuchową wyróżniając głoski w nagłosie i wygłosie oraz dokonując analizy głoskowej wybranych wyrazów. Chętnie wzięły udział w ćwiczeniu sensorycznym, polegającym na zapisywaniu dotychczas poznanych liter w kaszy mannej.

Zobacz więcej: