Podczas dzisiejszych zajęć Owieczki rozmawiały o tym co jest charakterystyczne dla dnia, a co dla nocy, a także do czego służą urządzenia domowe i elektryczne, których używamy na co dzień. Dzieci kształtując pojęcia matematyczne układały rytm dnia i nocy oraz uczestniczyły w zabawach ruchowych związanych z tematyką zajęć. Na podsumowanie wykonały pracę plastyczną przedstawiającą niebo nocą.
Zobacz więcej: