Czwartkowe zajęcia zdalne przyniosły naszym przedszkolakom wiele radości i pozytywnych emocji. Dzieci z najmłodszej grupy poszerzyły swoją wiedzę na temat stolicy naszego państwa, przez poznanie legendy oraz charakterystycznych miejsc i zabytków. Poznały znaczenie wyrażenia – widok z lotu ptaka. Na koniec wykonały pracę ,,Syrenka z nad Wisły” doskonaląc sprawność manualną. Starsze przedszkolaki rozmawiały na temat pracy żołnierza. Wzbogaciły wiedzę na temat roli i znaczenia wojska w czasie wojny oraz w czasie pokoju. Wykonały pracę plastyczną, która polegała na narysowaniu munduru żołnierza według własnego pomysłu. Sześciolatki wzbogaciły wiadomości o zwierzętach prowadzących dzienny i nocny tryb życia. Wzięły udział w zabawie ruchowej ,,Leśny spacer po lesie’’, poznały nową piosenkę oraz słuchały i naśladowały odgłosów lasu. Ponadto wzbogaciły wiedzę na temat korzyści, jakie daje nam las, a także tworzyły kodeks lasu. Na koniec wykonały pracę plastyczo-techniczną ,,Las”.

 

{gallery}20192020/3pracazdalna/58{/gallery}