Dzień otwarty w Kotkach

 DSC0732

 

17stycznia 2018r. przedszkolacy z grupy „Kotki” gościli na zajęciach dydaktycznych swoich rodziców. Tematem spotkania były: „Kwiaty dla babci i dziadka”.

Przed „Kotkami” stanęło poważne zadanie – w pełni uczestniczyć w zajęciu będąc obserwowanym przez rodziców. I trzeba przyznać, że przedszkolacy poradzili sobie  w tej trudnej sytuacji bezproblemowo. 

Byli skupieni na poleceniach nauczycielki i skoncentrowani na stawianych przez nią zadaniach, a należały do nich m.in. – uważne słuchanie wiersza, doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała, poprawne używanie określeń: dwie ręce, dwie nogi; dwoje oczu, jedna głowa, jeden nos, rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych, wzmacnianie mięśnia okrężnego warg, pionizacja języka; ćwiczenia oddechowe podczas zabaw z profilaktyki logopedycznej, utrwalanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechu, doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów o wskazanej liczbie elementów, rozpoznawanie i nazywanie kształtów (koło, trójkąt), doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej, odwzorowywanie kompozycji z mozaiki geometrycznej oraz umiejętność współpracy w grupie. Na zakończenie rodzice wraz z dziećmi wykonali okolicznościowe laurki.

Umożliwienie rodzicom obecności na zajęciach pozwoliło na  poszerzanie ich wiedzy na temat zajęć dydaktycznych prowadzonych w przedszkolu. Mogli  przekonać się, że każde działanie nauczyciela i dzieci niesie zawsze ze sobą jakiś cel i nie jest ono bez znaczenia. Nawet zwykłe z pozoru  czynności są zaplanowane a harmonogram i przebieg zajęć dostosowany do wieku, możliwości i umiejętności dzieci.