Dzisiejszy dzień upłynął Kangurkom na zabawach aktorskich. Dzieci ćwiczyły wyrażanie emocji za pomocą mimiki twarzy oraz odgrywały scenki z życia codziennego w parach. Poznały wygląd teatru i uczyły się właściwego zachowania w tym miejscu. Na koniec dnia powstały piękne grupowe prace plastyczne przedstawiające scenę teatralną.