Europejski Dzień Logopedy, obchodzony jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Terapia logopedyczna może być potrzebna zarówno dorosłym pacjentom jak i małym. Dzieci z Przedszkoli Niepublicznych "Bajkolandia" i "Smerfolandia" są świadomi jak ważne są zajęcia logopedyczne, znają budowę narządów aparatu mowy, wykonują m.in., ćwiczenia prawidłowego toru oddechowego, słuchowe, percepcji wzrokowej, ćwiczenia motoryki małej oraz dużej, ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych, stymulację polisensoryczną, rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa, ćwiczenia logicznego myślenia, logorytmiczne, ćwiczenia z wykorzystaniem programów komputerowych do terapii logopedycznej.

Zmagają się z korygowaniem powstałych zaburzeń mowy oraz z zapobieganiem pogłębianiu się zaburzeń komunikacji językowej, wadom wymowy. Naszym małym pacjentom terapia logopedyczna sprawia wiele radości, ponieważ, jak dobrze wiemy w pracy z dziećmi należy kierować się zasadą: „nauka poprzez zabawę”.

Każdy pacjent ma inne zainteresowania, potrzeby, preferencje, w ten niełatwy sposób należy dostosowywać stopień trudności tak, aby był ciekawy oraz odpowiedni w pokonywaniu barier w terapii logopedycznej przez pacjenta. Należy pamiętać, iż praca terapeutyczna wymaga holistycznego podejścia.

Mowa? Tylko mówić, a może AŻ mówić?

Mowa to jedna z największych oraz najważniejszych zdobyczy ludzkości – dzięki niej możemy porozumiewać się z innymi, przekazywać swoje myśli, uczucia, pragnienia, dzielić się doznaniami, ukazywać wnętrze swojej duszy lub opisać otaczający świat. Jest jedną z ważniejszych form aktywności człowieka, a jej zaburzenia powodują konsekwencje zarówno w funkcjonowaniu społecznym, jak i poznawczym.

ZOBACZ WIĘCEJ:

“N” jak nauka

Urodziny Roberta