Na zajęciach „Słoniki” wzbogacały wiadomości na temat zwierząt żyjących w Arktyce. Wysłuchały opowiadania Hanny Zdzitowieckiej „Co się stało z bielakiem?” i rozmawiały na temat jego treści. Opowiadały o zwierzętach zmieniających na zimę futro lub upierzenie i opisywały ich charakterystyczne cechy. Porównywały wybrane gatunki zwierząt polarnych ze zwierzętami żyjącymi w Polsce. Szukały również odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego zwierzęta w Arktyce mają białe futro?” Brały też udział w zabawach ruchowych i integrujących grupę „Na krze”, „Zające”, „Jakie to zwierzę?”, a następnie wykonały pracę plastyczną przedstawiającą „Zająca polarnego” w jego środowisku naturalnym oraz układały górę lodową z papierowych kubeczków.