Zabawy ruchowe są jednym z najważniejszych elementów w życiu małych przedszkolaków. Ważnym celem w wychowaniu przedszkolnym jest sprawność ruchowa, harmonijny rozwój, a także dbanie o zdrowie. W P.N. Smerfolandia w Lubawie w grupie ,,Dinusie” w każdy poniedziałek odbywają się zajęcia gimnastyczne. Poprzez zabawy ruchowe oraz ćwiczenia dzieci przyswajają prawidłowe nawyki zdrowotne oraz dobrze się bawią. Zajęcia gimnastyczne stanowią bardzo ważny element edukacji fizycznej, pozwalają one na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci, a także wzmacniają wiarę we własne możliwości.