Dzieci z grupy Pszczółki uczyły się dzisiaj aktywnego słuchania muzyki klasycznej i starały się wyrazić nastrój muzyki w ekspresji ruchowej. Przeliczały rybki które same wykonały, a także doskonaliły motorykę małą oraz dużą.

Zobacz więcej:

Mali ogrodnicy sadzą kwiaty

Kotki poznają przysłowie „W marcu jak w garncu”