6-latki kształtowały dziś pojęcie liczby 8. Dzieci tworzyły serie rosnące i malejące, wykonały ćwiczenia grafomotoryczne oraz pracę plastyczną. Na koniec przedszkolaki brały udział w zabawach utrwalających poznane liczby.

Zobacz więcej:

Rytmika w grupie Motylki