Dzisiejszym tematem Gwiazdeczek były zwierzęta mieszkające na wsi. Dzieci rozpoznawały i nazywały wybrane zwierzęta hodowlane oraz ich potomstwo. Wzbogaciły również wiedzę na temat produktów pochodzenia zwierzęcego oraz kształciły umiejętności układania zadań tekstowych. Na koniec przedszkolaki wykonały pracę plastyczną, a dzięki grom interaktywnym podsumowały zdobyte wiadomości.

Zobacz więcej:

„Delfinki” poznają sprzęty elektryczne.

Urodziny Antosia – grupa Żółwiki