Kaprysy wiosennej pogody
 
Dzień dobry „Króliczki” i Drodzy Rodzice,
rozpoczynamy kolejny tydzień zajęć.
W tym tygodniu będziemy rozmawiać o budzącej się do życia przyrodzie.
Zapraszam Was na dzisiejsze zajęcia.
20.04.2020 r.
Temat: Kaprysy wiosennej pogody
Cele ogólne:
– słuchanie tekstów literackich, zachęcanie do wypowiedzi na temat wiosennej pogody, wykonanie pracy technicznej zgodnie z instrukcją, utrwalenie obrazu graficznego liter „z”, „Z” i identyfikowanie go z głoską „z”, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
– wypowiada się na temat wysłuchanej baśni, wykonuje pracę techniczną według instrukcji i samodzielnie ją ozdabia, uczestniczy w zabawach ruchowych, rozpoznaje litery „z”, „Z” wśród innych znaków graficznych i identyfikuje je z właściwą głoską, doskonali umiejętność czytania.
{gallery}20192020/kroliczki/pracazdalna/16{/gallery}