W poniedziałek, 15 listopada grupa „Żółwiki” z Przedszkola Niepublicznego „Bajkolandia” w Lubawie przyłączyła się do obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celebracja tego niezwykłego dnia była doskonałą okazją, aby uświadomić dzieciom, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację. Dzień Tolerancji pozwolił ukazać dzieciom prawidłowe postawy społeczne w stosunku do różnorodnych kultur, odmienności innych ludzi, niepełnosprawności oraz poszanowania cudzej godności i uczuć. „Żółwiki” podczas zajęć próbowały wspólnie ustalić, czym jest tolerancja i jakich kwestii dotyczy. Dzieci poznały trudne zagadnienia, którymi charakteryzuje się to pojęcie. Poznane wyrazy wykorzystały do stworzenia grupowego słońca czyli plakatu symbolizującego przyjaźń, zgodę i wyrozumiałość. Dzień Tolerancji pozwolił przedszkolakom wzbogacić swoją wiedzę na temat osób z różnych zakątków świata, jak również poznać ograniczenia ludzi niepełnosprawnych. „Żółwiki” omawiały wygląd ludzi z ilustracji, opisywały sytuacje pokazane na obrazkach oraz odgrywały również scenki sytuacyjne. Dzieci wcielając się w role osób niewidomych próbowały narysować portrety swoich bliskich. Przedszkolaki zapoznały się również z alfabetem Braille’a, samodzielnie kodując przy jego użyciu swoje imię. Obchody Dnia Tolerancji to niezwykle ważny temat, który w dostępny sposób pozwolił przybliżyć dzieciom rolę akceptacji, odmienności, wrażliwości i gotowości służenia pomocą innym, bo jak powiedział ks. Jan Twardowski: „Gdyby wszyscy byli do siebie podobni i wszyscy mieli to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny”.

ZOBACZ WIĘCEJ:

Deszczowa matematyka w grupie „Kangurki”

GRUPA „OWIECZKI” I POLSKIE LEGENDY