Na dzisiejszych zajęciach grupa Sarenki przeniosła się do świata kolorów. Dzieci przeprowadziły eksperyment tęcza w szklance, dzięki któremu dowiedziały się, że każda z zrobionych przez nich cieczy ma inną gęstość i  dlatego kolory nie zmieszały się ze sobą. Przeprowadziły również eksperyment wędrujące kolory, który pokazał że ręcznik papierowy jest przewodnikiem dla cieczy dzięki czemu 2 kolory mogły się zmieszać. Na koniec zajęć starszacy utrwaliły barwy podstawowe i pochodne.

Zobacz więcej:

Urodziny Majeczki z grupy „Motylki”

Urodziny Juliana z grupy Gwiazdeczki