Grupa „KOTKI” podczas zajęć wybrała się w podróż do Afryki. Dzieci poznały afrykańskie krajobrazy: sawannę, dżunglę, pustynię, oraz wskazywały ich cechy charakterystyczne. Przedszkolacy, planując podróż do Afryki, utrwalali nazwy kolejnych dni tygodnia, a także zaznajamiali się z występującymi na tym kontynencie zwierzętami. „KOTKI” pracowały również z mapą świata odszukując na niej Afrykę oraz wykonały pracę plastyczną malując farbami szablon omawianego kontynentu.

Zobacz więcej:

4 pory roku

Zabawy na zewnętrznym placu zabaw