Krowa czarodziejka. Mleczna kraina. – Kangurki

 

1. „Pająk” – zabawa słowno – ruchowa, dziecko siada z nogami wyprostowanymi, rodzic czyta wierszyk, a dziecko wykonuje ruchy. Ta zabawa nie jest nowa, więc dziecko może zacząć uczyć się wierszyka.
„Pająk”
Idzie pająk po pieńku, (idziemy palcami po jednej z nóg),
pomaleńku, pomaleńku, (nadal idziemy palcami, mówimy powoli)
napotkał biedronkę. (zatrzymujemy się)
Hop, na drugą stronkę. (przekładamy dłoń na drugą nogę)
Idzie pająk… (powtarzamy cały wierszyk od początku idąc po drugiej nodze)
2. „Krowa czarodziejka” – proszę odsłuchać z dzieckiem odczyt wiersza na załączonym do posta filmiku. Następnie proszę porozmawiać na temat wiersza, przydatne pytania:
• Czym może być to białe w wierszu?
• A czym może być zielone?
• Czy widziałeś kiedyś krowę? Gdzie?
• Gdzie pasą się krowy?
• Umiesz naśladować krowę, która je trawę? Spróbuj.
• Co trzeba zrobić żeby uzyskać od krowy mleko?
• Widziałeś kiedyś jak się doi krowę?
3. „Czary-mary… mleko” – zabawa badawcza. Opowiadamy dziecku, że krowę można doić za pomocą specjalnej maszyny lub ręcznie. Podkreślamy, że dojenie ręczne to ciężka praca i proponujemy dziecku zabawę w dojenie krowy. Instrukcja wykonania zadania przedstawiona jest na filmiku dołączonym do posta.
4. „Krowa” – praca plastyczna. Proszę obejrzeć z dzieckiem filmik załączony do posta i według przedstawionej instrukcji wykonać krowę z papieru.
5. „Mleczna kraina” – proszę obejrzeć z dzieckiem film o produktach mlecznych, do którego link załączony jest poniżej. Oglądamy pierwsze dwie minuty (później są pytania, to nas nie dotyczy).
6. „Mleczny deser” – wykonanie mlecznej przekąski (takiej, o której mowa była na końcu filmu) poprzez dodanie owoców lub płatków do jogurtu. Pamiętamy o przypomnieniu dziecku o konieczności mycia rąk prze i po pracy oraz o sprzątnięciu miejsca pracy.
7. „Miseczka” – praca plastyczno – techniczna, wykonanie miseczki z plasteliny według własnego pomysłu.
8. „Lustro” – zabawa ruchowa, siadamy naprzeciwko siebie, dziecko jest lustrem. Rodzic pokazuje różne ruchy, a dziecko tak, jak lustro naśladuje je. Następnie zamieniamy role.