Wychodząc naprzeciw wszechstronnemu rozwojowi naszych przedszkolaków w Przedszkolu Niepublicznym Bajkolandia w Lubawie odbyło się szkolenie dla nauczycieli, którego celem była obsługa i wykorzystanie urządzenia MUSICON, które wykorzystujemy jako narzędzie w swojej pracy z dziećmi.
Wykorzystanie tego urządzenia w edukacji dzieci daje im możliwość rozwoju edukacji polisensorycznej , rozwoju funkcji poznawczych, a także ćwiczy kreatywność. Urządzenie MUSICON daje dziecku możliwość doświadczania i eksperymentowania .Podnosi efektywność rozwijania kompetencji poznawczych , zwiększając zaangażowanie dzieci, uruchamiając ich emocje dzięki sile muzyki. Korzystając z MUSICONU dziecko rozwija zmysł dotyku, wzroku i słuchu. Angażuje on dzieci w aktywności ściśle powiązane z rozwojem kreatywności, stymuluje ich rozwój emocjonalny, wspomaga naukę myślenia projektowego i rozwój małej motoryki. Uczy matematyki, programowania muzyki już on najmłodszych lat. Poprzez wykorzystanie bodźców dotykowych, słuchowych i wzrokowych dziecko w sposób naturalny i intuicyjny przyswaja wiedzę. MUSICON bawi, uczy i rozwija.