Małe ojczyzny – Delfinki
 
CELE:
– kształtowanie poczucia przynależności do narodu i kraju,
– rozwijanie lokalnego patriotyzmu,
– poznanie zabytków i miejsc pamięci narodowej oraz lokalnej historii i tradycji (wycieczka po okolicy),
– zapoznanie z rodzajami pracy zawodowej wykonywanej przez mieszkańców danej miejscowości,
– poznawanie krajobrazu (rze?by terenu, przyrody, typowej zabudowy) najbliższego środowiska itp.,
– doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
– prezentacja utworów literatury dziecięcej związanych z tematem dni,
– rozwijanie umiejętności plastycznych – estetyczne wykonywanie prac,
20192020/delfinki/pracazdalna/20
{gallery}20192020/delfinki/pracazdalna/20{/gallery}