Wspieranie i stymulowanie wszechstronnego rozwoju i edukacji dziecka oraz przygotowanie młodego człowieka do podjęcia nauki w szkole to główne cele wychowania przedszkolnego. W Przedszkolach Niepublicznych „Smerfolandia” i „Bajkolandia” w Lubawie tworzymy warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój i zabawę, a zajęcia organizujemy zgodnie z potrzebami naszych podopiecznych.
     Mata „Edukacji w ruchu” to pomysłowe rozwiązanie edukacyjne, z którego chętnie korzystają sześciolatki z grupy „Gwiazdeczki”. W czasie zajęć na macie starszaki nabierają doświadczeń niezbędnych w poznawaniu otaczającego świata. Dodatkowo zajęciom towarzyszy spora dawka ruchu i częste zmiany aktywności. Zintegrowanie aktywności umysłowej dziecka, z jego aktywnością fizyczną rozwija myślenie, a dziecko nabywa nowe umiejętności oraz poszerza i utrwala już nabyte.
      Zestaw gier i zabaw z wykorzystaniem maty „Edukacji w ruchu” wspomaga optymalny rozwój i edukację naszych przedszkolaków. W trakcie aktywności na macie dzieci kształtują koordynację wzrokowo-ruchową oraz wyobraźnię. Rozwijają mowę i wzbogacają słownictwo. Zabawy organizowane na macie uczą współpracy i współdziałania oraz pomagają zrozumieć zasady kodowania i dekodowania.
     Zajęcia na macie opracowane zgodnie z potrzebami przedszkolaków stanowią interesujące narzędzie do nauki, a przede wszystkim to czas świetnej zabawy i integracji grupy.
Materiał przygotował: Przedszkole Niepubliczne "Smerfolandia" w Lubawie.
Zobacz więcej: