Podczas zajęć, przedszkolaki z grupy „Słoneczka”, doskonaliły znajomość znaków większe, mniejsze bądź równe, pracując na materiale konkretnym. Do lepszego uzmysłowienia sobie stosowanie tychże znaków, posłużyły im własne ciała.

ZOBACZ WIĘCEJ:

Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

Kuchenne czary – mary – zajęcia w grupie „Kotki”