Grupy pięciolatków i sześciolatków z Przedszkola Niepublicznego „Bajkolandia” podczas dzisiejszych zajęć poznawały najpopularniejsze owady. Dzieci zakodowały pszczółkę na macie kodującej a jednocześnie , doskonaliły zdolność rozpoznawania i posługiwania się pojęciami koloru i kształtu. Rozwijały przy tym spostrzegawczość wzrokową, orientację w przestrzeni, logiczne myślenie i umiejętność klasyfikowania. Zabawy z barwną włóczką „Pajęcza nić” rozwijały ich sprawność ruchową, wyczucie i koordynację ruchów w przestrzeni. Praca plastyczna „Owady” pozwoliła na uruchomienie dziecięcej wyobraźni i kreatywności przy wykorzystaniu kolorowych kół. A ciekawe pozycje książkowe i ilustracje pozwoliły na poznanie wyglądu owadów.