Podczas dzisiejszych zajęć dzieci wysłuchały opowiadania dotyczącego Igrzysk Olimpijskich, miały okazję porozmawiać o tym czym są Igrzyska, a także zapoznać się z wyglądem flagi olimpijskiej, która jest jednym z najważniejszych symboli Igrzysk. Motylki wykonały pracę plastyczną pt. "Koła Olimpijskie" oraz z wielkim entuzjazmem wzięły udział w mini zawodach - doskonaliły swoje zdolności ruchowe podczas pokonywania toru przeszkód.
Zobacz więcej: