26.04.2024 W przedszkolu Niepublicznym „Smerfolandia” , odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzieci z grupy „ Lwiątka” , przygotowały uroczystą akademię. W tym dniu przedszkolacy prezentowali się bardzo uroczyście. W swoim występie przybliżyły wszystkim przedszkolakom pojęcie takie jak: konstytucja. Wyraziły miłość do Ojczyzny i szacunek do symboli narodowych . Nie zabrakło patriotycznych pieśni takich jak:„ Konstytucja 3 maja” , „ Polskie symbole narodowe”, czy „ Polska moją ojczyzną kochaną”. Głównym celem było upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji, ale także rozwijanie poczucia przynależności narodowej u naszych małych Patriotów. Postawy, które ukształtujemy w dzieciach w tym wieku, towarzyszą im praktycznie przez całe życie. Wychowanie w miłości do ojczyzny, kultywowanie polskich tradycji, jest elementem nauki już na etapie edukacji przedszkolnej. Niech to patriotyczne uczucie towarzyszy nam każdego dnia i rozwija się w sercach najmłodszego pokolenia.