Okienko przedwiośnia
 
Po dzisiejszych zajęciach dziecko powinno:
• potrafić opowiedzieć tekst ruchem i dźwiękiem
• rozwinąć percepcje słuchową, uwagę i spostrzegawczość,
• znać obraz graficzny głoski s,
• udoskonalać analizę i syntezę słuchowa,
• umieć rysować szlaczek,
• umieć powiązać określone zjawiska atmosferyczne z porami roku,
• oznaczać pogodę z odpowiednim symbolem,
• śpiewać piosenkę Maszeruje wiosna
• udoskonalać aparat mowy,
1. „Poszukiwanie wiosny” – opowieść ruchowa. Obejrzyj film i spróbuj razem z Olą wykonać zadanie.
2. Teraz odsłuchaj nagranie nr 1 o prawidłowej wymowie głosek.
To bardzo ważne, abyś nie mówił: be, ce, de, ef, gie, itp.
Spółgłoski wymawiamy krótko, posłuchaj nagrania i zapamiętaj tę zasadę, będzie nam potrzebna przy każdej poznawanej literce
2. „Poznajemy litery – litera s” (w tym celu oglądaj załączone plansze 1-4)
BARDZO WAŻNE JEST ABY POKAZYWAĆ DZIECIOM PLANSZE ZGODNIE Z NUMERACJĄ I WYKONYWAĆ PO KOLEI WSZYSTKIE POLECENIA
Na koniec obejrzyjcie film, zwróćcie uwagę na wymowę głoski s.
Wszystkie spółgłoski wymawiamy krótko, pamiętasz?
4. Czas na zadania w „Karty pracy” cz. 3, s. 34–35,
W zadaniu z kolorowaniem miejsca głoski s, użyj niebieskiej kredki, go literka s jest spółgłoską.
5„W marcu jak w garncu”.- Obejrzyj zdjęcia symboli pogody. Nazwij zjawiska pogody i wykonaj, wydrukuj kartę pracy i wykonaj polecenia na niej zawarte.
6. Praca plastyczna S- Na koniec wykonaj pracę plastyczną. Instrukcja w zdjęciach.
{gallery}20192020/sarenki/pracazdalna/6{/gallery}