Opowieści mórz i oceanów
Temat: Dokąd płyniemy?
 Kochani, dziś zaczniemy od zabawy pt. Zgadnij w jakim jestem nastroju. Rodzic daje dziecku lusterko i prosi, aby wyraziło za pomocą min kilka emocji . Pyta: Jak wygląda Twoja twarz kiedy jesteś wesoły, szczęśliwy? A jak, kiedy się denerwujesz/ złościsz, jesteś smutny , wstydzisz się, boisz/ czujesz strach? Następnie dziecko odkłada lusterko, a rodzic prosi , by za pomocą mimiki wyraziło swoje obecne samopoczucie. Rodzic podaje nazwę emocji, a dziecko ją potwierdza albo zaprzecza. Teraz przechodzimy do zajęć głównych.
,,Dokąd płyniemy?”- rodzic ( jeśli ma taką możliwość) pokazuje dziecku globus i pyta, co jest oznaczone na nim kolorem niebieskim. Następnie na podłodze rozkłada mapę świata i prosi o wskazanie wód. Razem z dzieckiem nazywa widoczne akweny: oceany, morza, rzeki. Wskazuje brzeg rzeki i mówi, np. Ta rzeka wygląda jak wijąca się wstążeczka…A co tobie przypomina ten ocean.? Dziecko tworzy porównania i opisuje wybrane zbiorniki.
,, Ciepło-zimno”-zabawa dydaktyczna. Rodzic rozkłada w różnych miejscach w pokoju ilustracje, zdjęcia przedstawiające: ciepłe i zimne akweny wodne, występujące w nich organizmy, przedmioty , które się z nimi kojarzą. Następnie wspólnie z dzieckiem ogląda krótką prezentację o tematyce związanej z ciepłymi i zimnymi wodami. Kolejnym krokiem jest przejście do zabawy, dzieci poszukują ukrytych przez rodzica w pokoju ilustracji i przedmiotów. Na odnalezienie przedmiotów ma określony czas, który rodzic odmierza za pomocą minutnika. Po upływie tego czasu rodzic układa dwie obręcze i prosi dziecko o podział znalezionych przedmiotów na kojarzące się z ciepłymi i zimnymi wodami. Następnie dziecko kończy zdanie:
Chciałbym odwiedzić ciepłe morza, bo tam można …
Chciałabym odwiedzić zimne morza, bo tam można…
,,Chcę popłynąć…’’-zabawa słowna. Rodzic proponuje dziecku dokończenie zdania ,,Chcę popłynąć…” według własnych marzeń i pomysłów. Następnie prosi, by dziecko zaprojektowało i pokolorowało żagle w ,,Kartach pracy” na stronie 16.
Teraz poruszamy się trochę przy muzyce szantowej ;) Link do piosenki poniżej.
Na koniec wykonamy łódkę z papieru i zobaczymy jak będzie się ona zachowywała puszczana na wodzie. Do wykonania zadania potrzebujemy kartkę papieru A4 (białą albo kolorową), niezbędna będzie tutaj pomoc rodzica. Jak już nasze łódki będą gotowe , poproście rodziców o miskę wypełnioną wodą, włóżcie do niej swoje łódki, delikatnie w nie dmuchajcie i obserwujcie jak będą się one zachowywały puszczane na wodzie.
0192020/jezyki/pracazdalna/2
{gallery}20192020/jezyki/pracazdalna/2{/gallery}