Warszaty Pierwszej Pomocy

 DSC0295Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy, jak się zachować i jak pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy. Dlatego też Przedszkola Niepubliczne „Bajkolandia” i „Smerfolandia” w Lubawie często wprowadzają tematykę pierwszej pomocy i oswajają z nią najmłodszych. 

27.06.2018 r. nasi podopieczni mieli okazję wziąć udział w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzonych przez Strażaków Ratowników z KSRM 1 Rożental. Podczas spotkania dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy.

Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnień i zranień. 
Najwięcej emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Nasze przedszkolaki pod czujnym okiem strażaków mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy.

Warsztaty miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.