Pojadę na wieś – Sarenki
 
Po dzisiejszych zajęciach dziecko powinno:
· naśladować głosy zwierząt z wiejskiego podwórka
· usprawniać narządy mowy,
· wiedzieć jakie zwierzęta są hodowane na wsi i jak się nazywają ich domy
· poznać nazwy maszyn rolniczych
· dzielić się spostrzeżeniami, wiedzą i refleksją na określony temat,
· wskazać wyrazy, które się rymują
· rozpoznawać słowa rozpoczynające się głoską „k”
· rozpoznać odgłosy miasta i wsi
1. „Na wsi u babuni” – Wysłuchaj piosenki „Na wsi u babuni” (Plik muzyczny) i w odpowiednich momentach naśladuj głosy ptactwa domowego:
kwa-kwa, ku-ku-ry-ku, gę-gę-gę-gę, ko-ko-ko-ko, gul-gul-gul oraz przedstawiaj ruchem zachowanie zwierząt wymienionych w kolejnych zwrotkach.
2. Czy byliście kiedyś na wsi? Jakie zwierzęta tam widzieliście?
Poproś rodzica o przeczytanie Ci opowiadania pt. „Na wsi” (zdjęcie), następnie odpowiedz na pytania:
– Z kim oprócz Jagódki Kajtek pojechał na wieś?
– Jakie zwierzęta Kajtek widział na wsi?
– Gdzie mieszkały te zwierzęta?
– Jakie maszyny rolnicze znajdowały się w jednym z pomieszczeń gospodarczych?
Teraz obejrzyj ilustrację, wskaż zwierzęta i naśladuj ich głosy.
3. „Dom wiejski”- film edukacyjny
5. Na zakończenie wykonaj zadania na „Karcie pracy” cz. 3, s. 55.
Nazwij obrazki i połącz w pary te, których nazwy się rymują. Narysuj kropkę przy obrazkach, których nazwy rozpoczynają się głoską k.
6. „Zagadki dźwiękowe” – wysłuchaj i spróbuj rozpoznać odgłosy miasta i wsi. (Plik muzyczny)
– Głosy jakich zwierząt i pojazdów usłyszałeś?
– Które odgłosy możemy usłyszeć na wsi, a które – w mieście.
 
10