Poniedziałek przyniósł dzieciom z grup popołudniowych nowe wiadomości i doświadczenia. Grupa „Jeżyki” przeprowadziła zabawy badawcze dotyczące cech i czynników sprzyjających unoszeniu się obiektów w powietrzu. Maluchy wykonały zabawki i modele latające oraz utrwaliły pojęcia: wysoko, nisko, blisko, daleko, szybko, wolno.
Przedszkolaki z grupy „Gwiazdeczki” rozwinęły zainteresowania przyrodnicze. Dzieci poszerzyły wiedzę na temat zwierząt mieszkających na łące i w lesie oraz zapoznały się z cyklem rozwojowych motyla.
Grupa „Króliczki” rozwinęła postawę poszanowania pracy ludzi. Starszaki słuchały utworów literackich oraz utrwalały umiejętności wypowiadania się na podany temat i czytania globalnego wyrazów.

{gallery}20192020/3pracazdalna/43{/gallery}