Rozpoczęliśmy kolejny tydzień pracy stacjonarnej w naszych przedszkolach, i tak dzisiejszego dnia w naszej placówce królowała tematyka łąki , rodziny oraz środków transportu.
Dzieci podczas zajęć poznały roślinność i mieszkańców łąki a uwieńczeniem tego dnia była praca plastyczna. Czterolatki klasyfikowały środki transportu z podziałem na lądowe, powietrzne i wodne. Natomiast najstarsze grupy rozmawiały o przynależności do rodziny, rozróżniały barwy głosu ludzkiego, doskonaliły umiejętność dodawania i odejmowania, oraz wykonywali pracę plastyczną Moja rodzina.

{gallery}20192020/3pracazdalna/25{/gallery}