Podczas dzisiejszych zajęć zdalnych dzieci z grupy „Jeżyki” naśladowały odgłosy wiatru, doskonaliły spostrzegawczość i sprawność grafomotoryczną wypełniając kartę pracy oraz wykonywały pracę plastyczną „Latawiec”. „Gwiazdeczki” rozmawiały o ekologii, segregowały śmieci do odpowiednich pojemników, zapoznawały się z zasadami poprawnego zachowania się podczas wycieczki do lasu oraz uczyły się piosenki „Kolorowe kontenery” Natomiast „Króliczki” wzbogacały wiadomości na temat prac wykonywanych w ogrodzie i sadzie, doskonaliły umiejętność czytania ze zrozumieniem, dokonywania syntezy sylabowej i głoskowej. Rozwiązywały również zadania tekstowe oraz wyznaczały sumę.

{gallery}20192020/2pracazdalna/27{/gallery}