Uważam, że jedyną drogą do zawodowego sukcesu to kochać to co się robi, a bez wątpienia praca z dziećmi jest dokładnie tym co kocham. Aby zapewnić mój dalszy rozwój w zawodzie pedagoga kontynuuję naukę na uczelni wyższej. Z najmłodszymi opieram się na zbudowaniu atmosfery pełnej zaufania. Niezwykle istotne dla mnie jest kształtowanie w dzieciach wiary we własne możliwości. Jestem osobą pogodną, z optymizmem patrząca na świat. W wolnym czasie lubię wycieczki rowerowe i spotkania ze znajomymi.