mgr Katarzyna Kowalska

Absolwenta Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, niedawno uzyskała tytuł magistra z kierunku terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego. Od 6 lat związana jest z naszym przedszkolem. Jak sama zaznacza, od zawsze wiedziała, że chce pracować z dziećmi. Radosna i otwarta na ludzi, sumiennie dąży do postawionych przez siebie celów. W pracy stawia na rozwój dziecka i jego zainteresowań, starając się przy tym indywidualnie podejść do każdego dziecka.