Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz magisterskich na kierunku Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego.

W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla niej współtowarzyszenie przy procesie nauki i rozwoju dziecka, aby dać mu warunki i potrzebną pomoc, wspierając w rozwoju i dając przestrzeń na samodzielne dociekanie, dokonywanie odkryć.

Praca z dziećmi daje jej wiele radości, a ich uśmiech inspiruje do dalszych działań.

Prywatnie żona i mama z aparatem fotograficznym w dłoni, uwielbiająca dobrą książkę.