Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z nauczaniem zintegrowanym. Studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Jestem otwarta i empatyczna. Pracę z dziećmi traktuję jako misję, zawsze stawiam potrzeby innych przed swoimi. Uwielbiam podróże, kocham literaturę piękną i ciekawe wyzwania. W życiu kieruję się zasadą aby żyć tak, by nie mieć poczucia, że coś mnie ominęło, a każdy dzień traktować z radością, jakby miał być ostatnim.