Prawidłowe nazywanie emocji oraz rozróżnianie ich są kluczowymi umiejętnościami, które umożliwiają dziecku budowanie właściwych relacji międzyludzkich oraz zaspokajanie swoich potrzeb. Podczas ostatnich zajęć TUS, które odbywają się w Przedszkolu Niepublicznym „Smerfolandia” w Lubawie dzieci miały okazję zobaczyć emocje w zupełnie nowym świetle. Wszystko to za sprawą bohatera książki A. Llenas pt. ”Kolorowy potwór”.  Książka ta okazała się wspaniałym narzędziem do wprowadzenia przedszkolaków w świat uczuć i doświadczeń, z którymi spotykają się na co dzień. Dzieci podczas zajęć rozpoznawały emocje nie za pomocą dobrze już znanych „buziek” – lecz za pomocą kolorów, które zostały im przyporządkowane. Zajęcia z „Kolorowym potworem” niewątpliwie pozwoliły rozwinąć dzieciom świadomość własnych emocji, umiejętność radzenia sobie z nimi, a także zdolność dostrzegania emocji u innych