Podczas dzisiejszy zajęć dydaktycznych, przedszkolaki z grupy Słoneczka oraz Żółwiki zapoznały się z monetami oraz banknotami pieniężnymi. Porównywały ich nominały oraz wskazywały cechy charakterystyczne dla danego pieniądza. Na zakończenie odbijały monety na kartce papieru.