Podczas dzisiejszych zajęć dydaktycznych Jeżyki utrwaliły piosenkę pt. ,,Strażak to bohater”, a także przedstawiały za pomocą ruchu i gestu jej treść. Dowiedziały się na czym polega praca ludzi zajmujących się ratowaniem innych, rozpoznawały i nazywały sygnały pojazdów uprzywilejowanych oraz utrwaliły znajomość numerów alarmowych. Na koniec wykonały pracę plastyczną pt. ,,Pojazd uprzywilejowany”.

Zobacz więcej:

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA W GRUPACH PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „BAJKOLANDIA” W LUBAWIE

„Mieszkańcy łąki” – grupa Słoneczka