Podczas poniedziałkowych zajęć w grupie "Słoneczka" nasze dzieci utrwaliły sobie znajomość środków transportu. Wspólnie wykonały plakat środków transportu , dokonując podziału na rodzaje transportu występującego na świecie.

Zobacz więcej:

Urodziny Grzesia z grupy MOTYLKI

Międzynarodowy Dzień Pizzy