Marcin Brykczyński - O prawach dziecka

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.

Prawa dziecka to obowiązki nas dorosłych. To nasza odpowiedzialność, by prawa każdego dziecka były przestrzegane. To również na naszych barkach spoczywa zadanie  uświadomienia dzieciom, że prawa posiadają. Dziś w Przedszkolu Niepublicznym „Bajkolandia” i Przedszkolu Niepublicznym „Smerfolandia” odbyły się zajęcia specjalnie przygotowane tak, by wprowadzić uczniów w świat ich praw. I choć zadanie nie jest łatwe, bo przedszkolaki to jeszcze małe dzieci i pojęcie przez nie posiadania prawa do czegoś jest dość trudne, to jednak nasze nauczycielki z wielką rozwagą podeszły do tego zadania. Przygotowały szereg aktywności w tym scenek dramowych, zabaw plastycznych, ruchowych i językowych, aby temat ten był dla dzieci zrozumiały, a nasi przedszkolacy, jak zwykle wspaniale uczestniczyli w proponowanych zajęciach, korzystając w ten sposób z jednego ze swoich głównych praw – prawa do nauki.

ZOBACZ WIĘCEJ:

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA W GRUPACH

Kolorowe kredki – poniedziałkowe zajęcia u Słoników