Na zajęciach dzieci z grupy Tygryski zapoznały się z tematem praw dziecka, rozmawiały o tym, że dziecko ma swoje prawa i potrzeby, powinno być otoczone troskliwą opieką i szczególną ochroną prawną. Przedszkolacy na podstawie filmu zrealizowanego w związku z realizacją innowacji pedagogicznej „Akcja! Przedszkolny Klaps Filmowy” pt. Prawa Dziecka dowiedziały się o przysługujących im prawach, przeglądały ilustracje związane z Konwencją o Prawach Dziecka.

Uczenie dzieci ich praw nie oznacza całkowitej wolności decyzji, to uczenie rozumnego korzystania z własnych praw, możliwości i przywilejów. Jest to także ściśle związane z rozumieniem swoich obowiązków. Dziecko świadome swoich praw rozumie, że inni także maja prawa.

Efektem pracy na zajęciach było zrealizowanie przez nasze 6-latki własnego filmu o Prawach Dziecka, podczas którego mogły wcielić się w różne role i odegrać scenki reprezentujące dane prawo.

Zobacz więcej:

Wewnętrzne place zabaw w Przedszkolach Niepublicznych „Bajkolandia” i „Smerfolandia” w Lubawie

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA W GRUPACH