Podczas zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej, nasze najmłodsze dzieciaczki, zamieniły się w rybaków. Wraz z towarzyszącą nam piękną pogodą za oknem, rozmawialiśmy o świecie wodnym. Wspomnieliśmy o prawidłowym zachowaniu oraz czystości, o którą musimy dbać. Z tej przyczyny, zajęcia nasze, opierały się na łowieniu, każdej wyłowionej rzeczy towarzyszyła radość oraz zadanie do wykonania.

Skupiliśmy się na prawidłowej wymowie głosek [f,w].  Głoski wargowo-zębowe różnią się dźwięcznością, mianowicie: głoska /f/ jest głoską bezdźwięczną, natomiast głoska /w/ głoską dźwięczną (podczas wymawiania drżą wiązadła głosowe). Zastępowanie głoski /w/ głoską /f/ sygnalizuje mowę bezdźwięczną, którą należy podjąć terapii logopedycznej. Nie zapomnieliśmy również o ćwiczeniach prawidłowego toru oddechowego oraz usprawnianiu narządów artykulacyjnych. Ćwiczenia te, są niezbędne w procesie prawidłowej wymowy.

Zobacz więcej:

Urodziny Marty grupa Słoneczka

Pierwszy Dzień Lata