Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym: „Moja przygoda z przedszkolem”.

Udział w konkursie mogą brać wszystkie dzieci, które zapisane zostały (lub zostaną) do przedszkola Smerfolandia lub Bajkolandia w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku.

Zadanie polega na wykonaniu przez dziecko (dowolną techniką) pracy plastycznej obrazującej temat konkursu (w formacie A4 lub mniejszym). Praca powinna być dodatkowo opisana: w prawym dolnym rogu imię, nazwisko i wiek autora, natomiast na odwrocie powinny znaleźć się dane rodzica (imię, nazwisko, nr telefonu), zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie oraz oświadczenie o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach przewidzianych w regulaminie konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Na prace czekamy do 31 marca br., rozstrzygnięcie w połowie kwietnia.

Spośród wszystkich prawidłowo opisanych prac zgłoszonych do konkursu, specjalnie powołana Komisja wybierze 3 najlepsze, którym przyznane zostaną nagrody:
I miejsce: trzymiesięczne stypendium na pobyt dziecka w przedszkolu (według zgłoszenia dokonanego przez rodzica)
II miejsce: dwumiesięczne stypendium na pobyt dziecka w przedszkolu (według zgłoszenia dokonanego przez rodzica)
III miejsce: miesięczne stypendium na pobyt dziecka w przedszkolu (według zgłoszenia dokonanego przez rodzica)

Dodatkowo, autorzy 5 kolejnych prac zostaną wyróżnieni.

Na zgłoszenia czekamy do końca marca, natomiast pełny regulamin dostępny jest na profilu FB, stronie internetowej, a także na tablicach informacyjnych w siedzibie Organizatora.

REGULAMIN KONKURSU

Zapraszamy!