11.10.2022 r. grupy 5 i 6 latków z Przedszkola Niepublicznego Bajkolandia w Lubawie wzięły udział w akcji „Sadzenie drzew miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w powiecie iławskim”. Organizatorem tego wydarzenia był Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Iławie, a akacja ta ma za zadanie przyczynić się m.in. do poprawy bioróżnorodności w naszym powiecie.
Podczas tegorocznej edycji na dzieci czekało mnóstwo atrakcji, dzięki edukacyjnym stoiskom, przedszkolaki mogły bliżej przyjrzeć się owadom zamieszkującym nasz ekosystem. Poznać domki owadów, budowę pszczół a także za pomocą dotyku poznać skarby lasu.
Na zakończenie wizyty każda z grup dostała sadzonkę drzewa , która z pewnością będzie im przypominać tę niezwykłą lekcję przyrody.