Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia” zostało beneficjentem w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, na lata 2021-2025”- Priorytet 3 .
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Dzięki wsparciu mogliśmy otworzyć własną bibliotekę i zakupić wiele pozycji książkowych dla dzieci.
Dbając o rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci organizujemy spotkania grup przedszkolnych podczas których nasi podopieczni mogą korzystać z zakupionych książeczek. Grupa Pszczółki stworzyła projekt „Dorośli czytają Pszczółki słuchają”. Co tydzień zapraszani goście czytają dzieciom książki. Grupy 5 i 6 letnie uczestniczyły w spotkaniach w Bibliotece Miejskiej im. Teofila Ruczyńskiego w Lubawie, podczas których mogli nie tylko posłuchać bajek czytanych w tym miejscu, a także brać udział w ciekawych pogadankach na temat książek. Grupa Motylki brała udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania 2022. Każda z grup wzięła udział w zajęciach na temat jak powstaje książka, jak należy o nią dbać , a także jak wielkie możliwości daje nam czytanie książek, jak można poszerzać wiedzę korzystając z książek.
Nasza biblioteka posiada wiele pozycji książkowych z ciekawą i różnorodną tematyką. Otoczenie, które stworzyliśmy pozwala dzieciom na holistyczny rozwój.