W tym tygodniu „Kotki” rozmawiały o przygotowaniach zwierząt i ludzi do zimy. Dzieci poznały wygląd niektórych zwierząt leśnych, środowisko w którym żyją oraz ich sposób odżywiania. Ponadto rozpoznawały i nazywały zwierzęta, które zapadają w sen zimowy oraz przyporządkowywały ubrania do właściwej pory roku. Przedszkolacy uczestniczyli również w zabawie z kodowaniem, doskonalili motorykę małą, logiczne myślenie i spostrzegawczość, a także brali udział w zabawach muzyczno – ruchowych.

ZOBACZ WIĘCEJ:

URODZINY OLIWIERA K. – GRUPA MOTYLKI

Przygotowania do zimy – grupa Pszczółki