Przyjaciel to skarb-zajęcia edukacyjne w grupie ,,Jeżyki”.

 

11Przyjaźń to dar, a prawdziwy przyjaciel to skarb. Tymi słowami w minionym tygodniu rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne w grupie ,,Jeżyki” w Przedszkolu Niepublicznym ,,Smerfolandia’’ w Lubawie. Zajęcia miały na celu pokazać przedszkolakom, jak ważne są relacje z innymi ludźmi oraz jak cenne jest mieć dobrych kolegów. Dzieci dowiedziały się również, że jeśli ktoś chce mieć dobrego przyjaciela, sam musi być dobrym przyjacielem.
Zajęcia tego dnia były odzwierciedleniem takich wartości jak: szczęście, przyjaźń, radość z przebywania ze sobą. Przedszkolaki opowiadały o swoich przyjaźniach zawartych w przedszkolu jak i poza nim.
W tym dniu dzieci chętnie brały udział w różnych zabawach muzyczno-ruchowych oraz plastycznych. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wykonały pracę plastyczną pt. ,,Portret Mojego Przyjaciela”, tańczyły, a także po wysłuchaniu opowiadania wypowiadały się na jego temat. Dzieci z radością wzięły udział w zabawach dydaktycznych, m.in. takich jak:,, Wędrujące serca” czy ,,Znajdź kogoś, kto”. Nie zabrakło również zagadek oraz rozmów o tym jaki powinien być prawdziwy przyjaciel. Wszystkie zorganizowane zabawy pozwoliły dzieciom jeszcze bardziej się ze sobą zintegrować.