Przyroda budzi się ze snu.

 

Dzień dobry „Króliczki” i Drodzy Rodzice,

rozpoczynamy kolejny tydzień zajęć.

Dzisiejsze zajęcia będą związane z budzącą się do życia przyrodą.

14.04.2020 r.

Temat: Przyroda budzi się ze snu

Cele ogólne:

– poznawanie przez dzieci wiosennych kwiatów, uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody, doskonalenie umiejętności redagowania kilkuzdaniowej wypowiedzi na podany temat, rozpoznawanie i nazywanie części roślin, rozwijanie kompetencji językowych, określanie położenia obiektu na kartce, posługiwanie się określeniami stron.

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

– dokonuje obserwacji i wskazuje zwiastuny wiosny w otoczeniu, układa proste zdania z podanych wyrazów, rozpoznaje i nazywa wybrane wiosenne kwiaty, przelicza elementy zbioru i określa ich liczbę, podaje rozwiązanie zagadek, posługuje się określeniami położenia obiektów na kartce.

{gallery}20192020/kroliczki/pracazdalna/13{/gallery}